Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 18:15:42 (inci-06) Brand Wegvervoer (auto) Cool Delivery B.v. Westerweiden Ruinerwold 039033 Prio Hoog Eenheid | Ruinerwold - TS 65-11 Brandweer De Wolden Drenthe
woensdag 21 februari 2018

Archief

Stremming door asfalteringswerkzaamheden

Gemaakt: Woensdag, 13 september 2017 20:38

DE WOLDEN - In opdracht van B&W start NTP Infra BV uit Hattem op maandag 18 september met werkzaamheden aan een aantal asfaltwegen. De wegwerkzaamheden bestaan uit het repareren van asfalt, het aanbrengen van een laag asfalt, het aanvullen en afwerken van bermen en herstraatwerkzaamheden.

 

Om welke wegen gaat het:

De Weidenweg (wegvak 50) in Ruinerwold
Gedeelte tussen de komgrens Berghuizen en de Koekangerweg. Uitvoering van 18 september tot en met 3 oktober.


Dokter Larijweg in Ruinerwold
Gedeelte tussen de Hesselterweg en de kruising bij huisnummer 148. Uitvoering van 18 september tot en met 12 oktober.


De Weidenweg (wegvak 85) in Ruinerwold
Gedeelte tussen de Koedijk en de Ruinerweide. Uitvoering van 18 september tot en met 13 oktober.


Emsweg in Koekange
Gedeelte tussen Broekhuizen en de spoorwegovergang. Uitvoering van 18 september tot en met 4 oktober.


Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de wegen tijdelijk geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid door borden. Vuilcontainers worden zonodig door de aannemer op een voor Van Gansewinkel bereikbare plek geplaatst. Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn.

Basisschoolkinderen uit Hoogeveen en De Wolden krijgen smaaklessen

Gemaakt: Woensdag, 13 september 2017 20:41

Basisschoolkinderen uit de gemeente Hoogeveen en De Wolden kunnen de komende drie jaar genieten van Smaaklessen. Tijdens deze lessen staat het beleven van voedsel centraal. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken – alle zintuigen komen aan bod tijdens de lessen. Uiteraard staat gezond eten hierbij voorop. De Smaaklessen worden gesponsord door Rabobank Zuidwest-Drenthe. Woensdag 13 september werd de overeenkomst ondertekend door Hans van der Werff, directeur van Rabobank Zuidwest-Drenthe en wethouders Erik Giethoorn (Hoogeveen) en Mirjam Pauwels (De Wolden).

 

Bewust kiezen
Beide wethouders en Leoni Pleiter van Sportief Hoogeveen zijn erg enthousiast over de samenwerking tussen de gemeentes en de Rabobank: 'Op het gebied van eten en drinken is er nog zoveel te leren voor de kinderen. Er is zoveel te kiezen, ook voor de ouders. Een appel of koek mee naar school? Cola of water? Door middel van de Smaaklessen wordt de nieuwsgierigheid en interesse van kinderen naar hun eten opgewekt. Weten waar je eten vandaan komt helpt om bewuste, gezonde keuzes te maken. Dit programma draagt ook bij aan het Actieplan Sport en Bewegen en het sportstimuleringsbeleid van de gemeente', vertelt Leoni. Elk schooljaar nemen minimaal tien basisscholen uit de gemeente Hoogeveen deel aan de Smaaklessen en vijf basisscholen uit de gemeente De Wolden.

Koning Willem Allexander in zonnig Assen voor opening Blauwe As

Gemaakt: Vrijdag, 15 september 2017 16:12

ASSEN – Koning Willem Allexander heeft vrijdagmiddag de vaarroute de Blauwe As geopend. Hij vaart zelf een stukje mee van de sluis naar de havenkanaal.

 

Met het doortrekken van het Kanaal, vanaf de Havenkade naar de Vaart, wordt de vaarrecreatie van Assen flink uitgebreid. Hiermee wordt het centrum van Assen een aantrekkelijke bestemming in de vaarroute Meppel – Assen – Groningen.

Waarschuwing voor oplichting via Whatsapp

Gemaakt: Maandag, 18 september 2017 01:58

REGIO - De laatste weken komen er steeds meer meldingen van oplichting via WhatsApp.


De daders zoeken via open bronnen zoals Facebook, Instagram etc. naar relaties tussen mensen. Ze kiezen vervolgens een foto uit van iemand voor een fakeaccount op WhatsApp. Ze starten een fakeaccount op WhatsApp en zoeken vervolgens contact met bekenden van degene van wie zij de foto gebruiken.


Vaak beginnen ze met: ' Ik heb een nieuwe telefoon, dus sla mijn nieuwe nummer even op.


Dit is een pre-paidtelefoonnummer en dus een niet naar de verdachte te herleiden telefoonnumner.


Vervolgens creëeren de daders een band met hun slachtoffer(s) m.b.v. de informatie die de dader(s) van de social media afgehaald hebben. Hierna begint het aftroggelen van (veel)geld door te zeggen dat ze even krap zitten/schulden hebben maar snel rekeningen moeten betalen. Vaak zeggen de daders dat zij snel rekeningen moeten betalen van Pro Justitia en Menzis.


Het rekeningnummer waarnaar de slachtoffers het gevraagde geld(vaak honderden euro's)moeten overmaken is het rekeningnummer van een zogenaamde Moneymule(=geldezel). Dit is de katvanger die voor de dader zijn rekening ter beschikking stelt.


De dader vraagt ook of het slachtoffer nog even een foto maakt van de overboeking.


Momenteel behandelt een collega van onze teamrecherche samen met een collega-rechercheur elders uit het land bijna 100 aangiften waar deze werkwijze is gevolgd.
De totale schade bedraagt nu al €150.000.

 

Maak dus nooit geld over na een verzoek via Whatsapp en wees voorzichtig met het delen via social media.

De Wolden blijft duurzaamste gemeente in Drenthe

Gemaakt: Dinsdag, 19 september 2017 19:45

DE WOLDEN - Volgens de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) is De Wolden de duurzaamste gemeente van Drenthe. Van de in totaal ongeveer 400 Nederlandse gemeenten staat De Wolden op plek 28.

 

De GDI, die de gemeentelijke duurzaamheid toetst aan de hand van verschillende indicatoren, laat zien dat De Wolden het gemiddeld beter doet op de gebieden: Duurzame Vervoerswijze, Onderwijs, Lucht kwaliteit, Werkgelegenheid, Werkeloosheid Veiligheid en Energiebesparing Woningen.

 

Wethouder Jan ten Kate: "Dat De Wolden op plek 28 staat in de Duurzaamheidsindex vind ik een geweldig compliment aan alle inwoners en ondernemers in De Wolden. Dit is een prestatie die we met elkaar hebben neergezet. Bijvoorbeeld de goede score op de indicator 'Energiebesparing Woningen' laat zien dat onze inwoners dit belangrijk vinden en dat zij zich hiervoor inzetten. Dit zien we ook aan de inzet van de verschillende dorpen in De Wolden om energieneutraal te worden. Met elkaar wil de gemeente blijven werken aan het zijn van een duurzame gemeente; dat laat deze plek in de index zien!"

 

Toekomst

Twee jaar geleden stond De Wolden op plek 41 in de GDI, een flinke vooruitgang dus, maar volgens wethouder Jan ten Kate geen aanleiding om het rustiger aan te doen. "Ook de komende tijd zetten we nog steeds in op duurzaamheid binnen onze gemeente. We blijven inzetten om onze inwoners enthousiast te maken voor duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen, maar ook voor het gescheiden inzamelen van huisafval. Zelf blijven we ook inzetten op duurzaamheid, we leggen zonnepanelen op het gemeentehuis, zetten in op participatie en blijven we actief betrokken op het naar beneden brengen van de (jeugd)werkeloosheid."

 

Gemeentelijke duurzaamheidsindex 2015

De Stichting Duurzame Samenleving brengt elke twee jaar een nieuwe versie van de Gemeentelijke Duurzaamheidindex (GDI) uit. Met deze GDI wil de Stichting de ontwikkeling naar een duurzame samenleving bevorderen. Aan de hand van drie verschillende categorieën (Mens & Maatschappij, Milieu & Energie en Economie) waarin vierentwintig indicatoren benoemd worden, meten ze hoe duurzaam de Nederlandse gemeenten zijn. De index is te vinden op gdindex.nl.

Vrijwilligersvervoer in De Wolden

Gemaakt: Dinsdag, 19 september 2017 19:52

DE WOLDEN - Voor sommige inwoners van De Wolden is het gebruik van Openbaar Vervoer lastig. Zij kunnen ook niet altijd een beroep doen op familie, vrienden of buren. 'De Wolden vervoert' brengt mensen goedkoop vanaf hun huis naar hun bestemming en terug. De stichting zet daarvoor enthousiaste vrijwilligers in die hun eigen auto gebruiken.

 

De stichting hoopt zo een bijdrage te leveren aan de bestrijding van eenzaamheid. Alle bestemmingen zijn dan ook toegestaan: familiebezoek, bezoek aan een arts of het ziekenhuis, een boodschap doen of gewoon een keertje uit: het kan allemaal.

 

Gemeente De Wolden is erg te spreken over het idee en steunt het initiatief vanuit 'Initiatiefrijk De Wolden'. "Het is mooi dat nu voor iedereen in De Wolden vervoer beschikbaar is. We wensen DeWoldenvervoert dan ook veel succes", aldus wethouder Mirjam Pauwels.

 

Alleen onkosten

De vrijwilligers brengen alleen onkosten in rekening: € 0,25 per kilometer en € 2,50 voorrijkosten. Het meenemen van een begeleider is gratis.
Een rit kan tot twee dagen van te voren geboekt worden. De chauffeur helpt bij het in- en uitstappen.

 

Meer informatie

Meer informatie staat op www.dewoldenvervoert.nl. Hier kan iedereen ook informatie vinden over vacatures voor nieuwe vrijwilligers. Stichting De Wolden vervoert is ook telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 13.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0528-745615.

Zwembaden De Wolden draaien topjaar

Gemaakt: Dinsdag, 19 september 2017 20:00

DE WOLDEN - Het mag dan een wisselvallige zomer zijn geweest, de drie zelfstandige zwembaden in de gemeente De Wolden hebben allemaal hogere bezoekersaantallen dan een jaar geleden mogen opschrijven.

 

Met name voor de baden in Zuidwolde en de Wijk was het een spannend seizoen in het eerste zelfstandige jaar.

 

Zwembad is van het dorp

De Slenken in de Wijk kwam net over de 30.000 zwemmers en dat waren er liefst 5.000 meer dan in 2016. De Waterlelie in Zuidwolde telde er net geen 49.000 (was doorgaans ongeveer 44.000) en zwembad Ruinen kwam uit op 24.000, een plus van 20%. Vooral nieuwe voorzieningen en extra activiteiten lokken bezoekers naar de drie baden.

 

"Heel stoer", zo reageert Joke Kloeze namens De Waterlelie op het aantal bezoekers. "Het doel was te proberen weer terug te komen op de 50.000 zwemmers, dat hebben we dan net niet gehaald. Het geeft een enorme boost en ook alle reacties van de mensen op hoe het bad er uitziet, zijn zo positief." Kloeze merkt op dat de activiteiten goed ontvangen zijn en dat er steeds wat gebeurt. "In het begin was het wel lastig om mensen te motiveren te komen helpen. Nu is er een groepje gevormd, mensen vinden dat het zwembad 'van het dorp' is. Zo zou het ook moeten zijn."

 

Investeren in kwaliteit

In Ruinen zijn ze al weer wat jaren gewend aan het zelfstandig bestaan en ook daar zijn alleen maar positieve verhalen. "De stijgende lijn zit er goed in. Er komen ook steeds meer mensen naar het zwembad, die constateren dat het er gezellig, plezierig en gemoedelijk is. Ook de dingen die we hebben aangeschaft dankzij de 'Vrienden van het Zwembad' vallen in de smaak", zegt voorzitter Roel Wiekema. Zo kwam er een airtrampoline bij en werd een hangplek voor de jeugd gerealiseerd. "We hebben liefst 700 vrienden van het zwembad, die blijven ook gewoon vriend."

 

In de Wijk sloten ze het zwemseizoen een weekje later af dan in Zuidwolde en Ruinen, vooral omdat ze daar niet te strak willen zijn in het seizoen. Met een tevreden gevoel wordt teruggekeken. "Het was een turbulent jaar geweest", schetst Bouwina Harthoorn namens het zwembadbestuur. "Voor iedereen was het natuurlijk het eerste jaar in deze nieuwe situatie en het was soms best ingewikkeld. Maar het is gelukt en wij zijn hartstikke trots op al onze vrijwilligers, bijna honderd mensen, die zich overal voor hebben ingezet. Ze moeten het wel doen natuurlijk." In de Wijk kregen ze ook steun van de mannen van Oranjeborg, die vanuit de vestiging aan de Commissieweg werken. De Slenken kreeg een verplaatsbare opblaasbare glijbaan en daar waren de zwemliefhebbers erg verguld mee. "Dat was een goede keuze", aldus Harthoorn. In de Wijk hielden ze zo een groot deel van de gemeentelijke subsidie over voor komende investeringen. "Het is een mooie start geweest, we hopen dat de financiële eindafrekening van dit jaar ook positief is."

 

Wethouder Jan van 't Zand deelt het enthousiasme van de drie dorpen. "Volgens mij hebben de baden cijfermatig goed gedraaid, ze zijn enthousiast het seizoen doorgekomen. Het motiveert en stimuleert ook als het aantal bezoekers stijgt. Je zag de laatste jaren landelijk gezien een terugloop in het bezoek aan buitenbaden, maar in De Wolden juist niet. Hier zie je in de volle breedte een groei", aldus de wethouder. De rol van de gemeente is vooral een financiële. "Voor ons is het een kwestie van loslaten. We proberen onze expertise zoveel mogelijk ter beschikking te stellen. Voor de komende jaren zijn afspraken gemaakt en ligt ons financiële aandeel vast."

File na aanrijding op de A28 bij De Wijk

Gemaakt: Vrijdag, 22 september 2017 15:31

DE WIJK – Op de A28 bij De Wijk zijn vrijdagmiddag drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Hierdoor ontstond in de richting Hoogeveen een file van meer dan 3 kilometer.

 

Bij het ongeval raakte een persoon gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak is niets bekend.

Drentse gemeenten lanceren website Spoed voor Jeugd Drenthe

Gemaakt: Zaterdag, 23 september 2017 18:45

DRENTHE - Speciaal voor kinderen en jongeren die direct hulp nodig hebben, is er sinds deze week de website www.spoedvoorjeugddrenthe.nl.

 

Spoed voor Jeugd is het provinciale meldpunt bij crisis in opdracht van de twaalf Drentse gemeenten. Het biedt zelf geen hulp, maar coördineert de hulpverlening van (jeugd)zorgaanbieders. Zo kan zo snel mogelijk de juiste zorg ingezet worden. 'Crises houden zich niet aan kantoortijden', aldus coördinerend wethouder Harmke Vlieg van Assen. 'Daarom is het belangrijk dat kinderen, jongeren en gezinnen direct op goede hulp en ondersteuning kunnen rekenen. Hoe dat in zijn werk gaat, staat helder uitgelegd op de nieuwe website.'

 

Hoe werkt Spoed voor Jeugd Drenthe?
Kinderen en jongeren kunnen zelf bellen, maar ook ouders, hulpverleners, huisartsen of de politie. Als het maar gaat over een kind, jongere en/of gezin in Drenthe. Wie belt naar telefoonnummer (0522) 279 946, krijgt een hulpverlener aan de telefoon. Die stelt vragen om erachter te komen wat er aan de hand is en wie het beste kan helpen. Binnen een half uur wordt een plan gemaakt en de juiste mensen ingeschakeld.

 

Buiten kantoortijden
Spoed voor Jeugd Drenthe helpt bij een crisis die is ontstaan door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Juist op de momenten dat instellingen gesloten zijn: 's morgens voor 09.00 uur, 's middags na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen, dag en nacht.


Is dringend hulp nodig tijdens kantooruren, dus van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur? Dan zijn de gemeenten via hun eigen telefoonnummers de eerste aanspreekpunten. Het telefoonnummer van Spoed voor Jeugd Drenthe is op dat moment niet in gebruik.

 

Samenwerkingspartners
Spoed voor Jeugd Drenthe is een samenwerkingsverband van jeugdhulporganisaties Accare, Ambiq, De Trans, GGZ Drenthe, Jeugdbescherming Noord, Promens Care, Veilig Thuis Drenthe, Jeugdhulp regio Drenthe en Yorneo. Spoed voor Jeugd Drenthe is opgezet in opdracht van en in samenwerking met de Drentse gemeenten.

Kindergemeenteraad De Wolden 2017; voorbereiding in volle gang!

Gemaakt: Maandag, 25 september 2017 17:18

DE WOLDEN - Leerlingen van groep 8 van vijf basisscholen en raadsleden uit De Wolden maken zich gezamenlijk op voor de vijfde Kindergemeenteraad. Deze week geven raadsleden hun les op de basisscholen.

 

Bezoek aan school

De raadsleden, die optreden als fractiecoaches, vertellen over de lokale democratie. Daarnaast geven zij de 'fracties' handige tips voor het maken van hun voorstel voor de Kindergemeenteraad. Het winnende voorstel wordt door de klas uitgevoerd. Hiervoor heeft de gemeente € 750,- beschikbaar gesteld.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de momenten waarop de fractiecoaches een bezoek brengen aan de scholen:

  • Maandag 25 september om 10.30 uur komt Gerrie Hempen-Prent bij 't Echtenest in Echten;
  • Dinsdag 26 september om 12.30 uur komt Jaap Wiechers bij OBS de Dissel in Ruinerwold;
  • Donderdag 28 september om 10.30 uur is Albert Haar bij Het Groene Hart in Zuidwolde;
  • Donderdag 28 september om 12.30 uur komt Mark Turksma bij De Bosrand in Kerkenveld;
  • Vrijdag 29 september om 10.30 uur komt Henny Scheper-Beijering op bezoek bij De Rozebottel in Koekange.


Kindergemeenteraad De Wolden 12 oktober

De Kindergemeenteraadsvergadering wordt donderdag 12 oktober om 19.00 uur gehouden in de raadzaal in het gemeentehuis in Zuidwolde. Evenals bij de echte raad is ook deze kinderraadsvergadering openbaar.

 

Presentatie in gemeentehuis

Op maandagmorgen 2 oktober brengen de leerlingen van de vijf scholen een bezoek aan het gemeentehuis. Zij krijgen een presentatie van de griffie in de raadzaal en bezoeken de burgemeester in zijn kamer.

Aanvang werkzaamheden woningbouw Drogteropslagen

Gemaakt: Maandag, 25 september 2017 17:23

DROGTEROPSLAGEN - Gemeente de Wolden heeft het startsein gegeven voor het bouwrijp maken van het nieuwe woningbouwplan in Drogteropslagen. In de week van 2 oktober gaat aannemer Buning starten met de werkzaamheden.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in circa acht weken. Door het bouwverkeer is er tijdelijke overlast. De kavels zijn naar verwachting begin december bouwrijp.

 

Woningbouwplan

Het plan bestaat in totaal uit 12 woningbouwkavels voor de particuliere markt. De kavels zijn bestemd voor rij-, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen.

 

Verkoop gestart

De verkoop van kavels is inmiddels gestart. De eerste kavels zijn verkocht en of onder optie. Meer informatie over de verkoop kunt u vinden op deze site.

 

Vragen

Hebt u vragen over de uitgifte van de kavels dan kunt u contact opnemen met Ankie Lindeboom of Gerjen Haisma van afdeling Grondzaken van gemeente De Wolden via telefoonnummer 14 0528 (geen kengetal).

Extra steun minima met collectieve zorgverzekering

Gemaakt: Dinsdag, 26 september 2017 20:07

DE WOLDEN - Gemeente De Wolden gaat inwoners met een smalle beurs extra helpen bij de betaling van hun zorgverzekering.

 

Dit doet zij omdat zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft besloten te stoppen met de korting die zij geeft via de collectieve zorgverzekering van de gemeente. De Wolden wil voorkomen dat juist voor de financieel kwetsbare inwoners de maandpremie omhoog gaat.

 

De gemeentelijke bijdrage wordt vanaf 2018 meer van verdubbeld van € 4,25 naar € 10,00 per maand.

 

Wethouder Mirjam Pauwels: "Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen een goede zorgverzekering hebben. Door onze maandelijkse bijdrage te verhogen, voorkomen we dat inwoners met beperkte financiële middelen zich noodgedwongen onderverzekeren. Het is niet de bedoeling dat mensen in extra in financiële problemen komen door hoge zorgkosten."

 

Minimabeleid

De Wolden heeft sinds 1999/2000 een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met Zilveren Kruis. Deze regeling is onderdeel van het minimabeleid van de gemeente. De verzekering is bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Zo'n 140 inwoners maken nu gebruik van de regeling.

Duurzame Huizen Route dit jaar naar 1.000 duurzame huizen

Gemaakt: Dinsdag, 26 september 2017 20:09

DE WOLDEN - Dit jaar viert de Nationale Duurzame Huizen Route haar eerste lustrum. Inmiddels hebben meer dan 745 huiseigenaren hun woning aangemeld op de website.

 

Deze huiseigenaren willen anderen op weg helpen met het verduurzamen van hun woning door kennis en ervaring te delen. Tijdens de opendeurdagen op zaterdag 4 en 11 november 2017 kunt ook u de deur open zetten voor publiek. U kunt uw huis aanmelden via http://www.duurzamehuizenroute.nl/dewolden.

 

In vijf jaar tijd is de Duurzame Huizen Route uitgegroeid tot een onafhankelijk platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam wonen. Zo kunnen er via de website vragen worden gesteld aan deelnemende huiseigenaren, zijn er opendeurdagen tijdens de eerste twee zaterdagen van november en worden er thematours georganiseerd.

 

Op bezoek in een duurzaam huis

In het afgelopen voorjaar zijn er bijna 40 thematours gehouden. Dit zijn verdiepende excursies naar een woning met een specifiek thema. Het bleek dat vooral gasloze woningen populair zijn bij bezoekers. Deze woningen zijn goed geïsoleerd en hebben bijvoorbeeld een warmtepomp aangevuld met een buffervat, zonnecollectoren, zonnepanelen en soms een pelletkachel. Steeds meer mensen krijgen het voor elkaar om hun huis zo aan te passen dat de gaskraan dicht kan.

 

Ervaringen delen

Heeft u ook ervaring met energie besparen en duurzaam wonen? Heeft u iets aan uw huis verbeterd en verduurzaamd? Bijvoorbeeld zonnepanelen, vloer- of spouwmuurisolatie of een gasloos huis? Dan kunt u anderen op weg helpen door mee te doen met de Duurzame Huizen Route in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. U kunt uw deur open zetten voor mensen die meer willen weten over hoe je dat doet, je huis verduurzamen. Door uw kennis en ervaring te delen kunt u anderen helpen met het verduurzamen van hun woning. Dit kan via de website en tijdens de opendeurdagen op zaterdag 4 en 11 november 2017. Wilt u meedoen? Meld dan uw huis aan op http://www.duurzamehuizenroute.nl/dewolden. De organisatie hoopt dit jaar een mijlpaal te behalen van duizend duurzame huizen met duizend persoonlijke verhalen.

Wie heeft de leukste opa of oma?

Gemaakt: Dinsdag, 26 september 2017 20:33

Van 2 oktober tot en met 8 oktober 2017 vindt de Week van de Opvoeding plaats. Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap.

 

Opa’s en oma’s zijn in veel gezinnen de stille kracht die het gezin draaiend houden. Bij het ene gezin als vaste oppas, bij het andere gezin door altijd klaar te staan om bij te springen waar nodig. Menig ouder verzucht regelmatig ‘waar zou ik zijn zonder mijn ouders…?!’ Hoog tijd om stil te staan bij de toegevoegde waarde van de opa’s en oma’s. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zet ze in het zonnetje!

 

Fotowedstrijd

Om alle opa’s en oma’s op een leuke manier te bedanken dat ze er zijn, organiseert het CJG een fotowedstrijd. Stuur de mooiste foto van opa of oma op en maak kans op een generatie fotoshoot. 

 

Fotoshoot

U kunt uw foto’s tot woensdag 4 oktober insturen. Van alle inzendingen in gemeente De Wolden wordt één mooiste uitgekozen en ook in gemeente Hoogeveen wordt één winnaar gekozen. De winnaars van de fotoshoot worden op vrijdag 6 oktober bekend gemaakt.  

 

Foto insturen

U kunt een foto insturen door een mail te sturen naar CJG De Wolden: info@cjgdewolden.nl of CJG Hoogeveen: info@cjghoogeveen.nl.

Fit en gezond in Ruinen

Gemaakt: Woensdag, 27 september 2017 19:59

RUINEN - Bewegen is belangrijk voor iedereen! Naar mate men ouder wordt is het op peil houden van fitheid en gezondheid steeds belangrijker. Daarom krijgt iedere 65+er in en rondom Ruinen in week 40 een uitnodiging voor een Fit-test op dinsdag 31 oktober in dorpshuis 't Neie Punt.

 

Fitheidstest

De fitheidstest is bedoeld voor inwoners in en rondom Ruinen die graag meer zouden willen bewegen dan zij nu doen. De fitheidstest duurt ongeveer één uur en is speciaal voor 65-plussers ontwikkeld en meet onder meer uithoudingsvermogen, lenigheid, handvaardigheid, knijpkracht, reactiesnelheid en bloeddruk, bloedsuiker. Bij de test zijn ook de nodige specialisten aanwezig, die waar nodig advies kunnen geven.

 

Bewegingsactiviteiten

Er zijn na deze fitheidstest voldoende mogelijkheden om te blijven bewegen. Er is ter plekke informatie over het sport- en beweegaanbod in de buurt.

 

Bent u nieuwsgierig naar uw fitheid? Kunt u advies gebruiken om dit te behouden of te verbeteren? Houdt dan goed uw brievenbus in de gaten en retourneer de per post te ontvangen antwoordbrief voor 20 oktober 2017. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerdo van Dalen, sportfunctionaris, via telefoonnummer 06-52580764 of e-mail: sport@dewolden.nl.

Overheid start met verspreiding jodiumtabletten

Gemaakt: Vrijdag, 29 september 2017 19:27

COEVORDEN - Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verspreidt vanaf 10 oktober uit voorzorg jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen. Zo ook in veel gemeenten in het oosten van het land. Vlak over de grens bij Lingen staat namelijk een kerncentrale. De tabletten worden per post verzonden. Bij de tabletten zit ook een brochure met informatie.


Waarom
Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Dat kan door inademen in de schildklier terecht komen. Door jodiumtabletten in te nemen raakt de schildklier verzadigd met jodium. Er komt dan minder radioactief jodium in de schildklier. Dit verkleint de kans op schildklierkanker bij jonge mensen. Tot nu toe waren de tabletten op één plek in Nederland opgeslagen. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden komen deze bij de mensen thuis te liggen. De jodiumtabletten zijn dan direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan. Bij een kernongeval hoeven de jodiumtabletten dan niet meer door de hulpdiensten te worden verspreid. Dat scheelt kostbare tijd.

 

Wie
De jodiumtabletten worden per post verzonden naar huishoudens met:

  • kinderen tot 18 jaar die binnen 100 kilometer afstand van een kerncentrale wonen
  • inwoners tussen de 18 en 40 jaar die binnen 20 kilometer afstand van een kerncentrale wonen

 

Kinderen hebben de meeste kans op schildklierkanker door de opname van radioactief jodium. Jongere mensen tussen de 18 en 40 lopen minder risico. Dat verklaart het verschil in afstanden.

 

Mensen boven de 40 krijgen de tabletten niet. De schadelijke bijwerking is op die leeftijd groter dan de kans op schildklierkanker.

 

Zwangere vrouwen kunnen zichzelf en hun ongeboren kind beschermen door zelf de vereiste dosis jodiumtabletten in te nemen. Vanaf de tweede week van oktober zijn die tabletten verkrijgbaar bij de apotheek en drogist. De adviesprijs is € 2,95. Voor meer informatie kunnen zij terecht bij de verloskundige, de gynaecoloog of huisarts.

 

Wanneer
Als er een kernongeval gebeurt is het niet altijd nodig om jodiumtabletten te slikken. Dat hoeft alleen als er een wolk met radioactief jodium in de buurt komt. Daarom moeten de jodiumtabletten pas worden ingenomen op het moment dat de overheid dit adviseert. Dat gebeurt via:

Cultuurkaravaan 'Oer en Stoer' geopend

Gemaakt: Maandag, 02 oktober 2017 17:02

DE WOLDEN - Wethouder Mirjam Pauwels Paauw opent de cultuurkaravaan 'Oer en Stoer' bij de CBS De Arendsvleugel met een feestelijke yell!

 

In de eerste twee weken van oktober trekt de cultuurkaravaan 'Oer en Stoer' langs alle basisscholen in De Wolden. Tijdens een hele schooldag (per school) doen de leerlingen mee aan allerlei kunstzinnige workshops. Dit programma wordt verzorgd door Scala Centrum voor de Kunsten, Garage TDI speelt die dag twee voorstellingen op de school.

Wethouder Mirjam Pauwels trapt Week van de Opvoeding af bij peuterspeelzaal in Ruinerwold

Gemaakt: Maandag, 02 oktober 2017 17:39

RUINERWOLD - Van 2 tot en met 8 oktober is de Week van de Opvoeding, met dit jaar als thema: 'Buiten de lijntjes'. Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk en soms best lastig. Daarom staat deze hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden, staan er namelijk niet alleen voor.

 

Buiten de lijntjes

Soms zitten oplossingen in onverwachte hoek en loop je daar tegenaan door 'out of the box' te denken en 'buiten de lijntjes te kleuren'. Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal en eigen behoeften, niemand hoort in een hokje. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De Wolden helpt graag mee met dit kleuren buiten de lijntjes. Daarom biedt het CJG alle peuterspeelzalen en basisscholen in de gemeente stoepkrijt aan. Zo kunnen de kinderen alvast beginnen met het kleuren buiten de lijntjes!

 

Aftrap

De aftrap van de Week van de Opvoeding 2017 begint in De Wolden bij de peuterspeelzaal in Ruinerwold. Wethouder Mirjam Pauwels heeft hier het eerste doosje stoepkrijt overhandigd en samen met de kinderen op creatieve wijze buiten de lijntjes gekleurd. Tijdens de Week van Opvoeding vinden meerdere activiteiten, zoals de 'Leukste opa of oma van De Wolden' en het Kenniscafé voor CJG-professionals. Kijk voor meer opvoedinformatie (ook de rest van het jaar) op www.cjgdewolden-hoogeveen.nl.

Laatste begroting college: financieel gezonde positie

Gemaakt: Dinsdag, 03 oktober 2017 18:03

DE WOLDEN - De financiële toekomst van gemeente De Wolden ziet er goed uit. De woonlasten nemen niet of nauwelijks toe en de komende jaren heeft de gemeente een overschot op de begroting.

 

Dat blijkt uit de programmabegroting 2018-2021, die het college vandaag heeft gepresenteerd. De begroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting 2018 is een uitwerking van de Kadernota, die in juni door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

Nu het einde van de huidige raadsperiode in zicht is, blikt het college terug op de financiële positie van de gemeente in 2014. "Door tal van maatregelen in de afgelopen collegeperiode is onze financiële positie ten goede gekeerd. Natuurlijk hebben de uitkeringen van het Rijk daaraan een bijdrage geleverd. Maar we zijn trots op het huidige financiële meerjarenbeleid, waarbij niet alleen sprake is van structurele begrotingsoverschotten, maar ook van een gezonde vermogenspositie", schrijft het college in de aanbiedingsbrief bij de begroting.

 

De begroting 2018 vertoont een overschot van ruim € 200.000,- in 2018, oplopend tot bijna € 500.000,- in 2020.

 

Woonlasten

De woonlasten per huishouden laten een lichte stijging zien. Maar het gaat slechts om een half procent. Door de stijging van de afvalstoffenheffing, als gevolg van de nieuwbouw van de milieustraat in Zuidwolde, zouden de totale woonlasten hoger uitvallen. Daarom heeft het college besloten de rioolheffing te verlagen en af te zien van de trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting. De woonlasten stijgen volgend jaar daardoor minimaal. Daarmee zijn de gemeentelijke woonlasten de afgelopen collegeperiode nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven.

 

Het college vraagt de raad akkoord te gaan met een reeks aan investeringen, die in totaal € 5,1 miljoen belopen. Het gaat onder meer om extra geld voor de herinrichting van de Dorpsstraat in de Wijk, fietspaden, led-verlichting bij sportaccommodaties, een kunstgrasveld in Koekange, zonne- en duurzaamheidsleningen, een nieuwe urnenmuur in Echten en parkeerplaatsen bij basisschool De Arendsvleugel in Ruinerwold.

 

Visie N375

Samen met de provincie is een visie opgesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid van de autoweg N375. Inwoners praten hierover mee. De oversteken zijn in beeld gebracht, werkgroepen bestaande uit bewoners, dorpsbelangen, gemeente en provincie denken na over de invulling van de plannen. Het college stelt de raad voor € 750.000,- op te nemen in de begroting als gemeentelijk aandeel.

 

Multifunctionele Accomodatie

Bij de behandeling van de Kadernota besloot gemeenteraad te onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Zuidwolde, waarin sport en cultuur elkaar vinden. Hoe dit MFA vormgegeven kan worden, komt terug in een procesvoorstel, dat de raad nog voor de begroting behandelt.

 

Initiatiefrijk De Wolden

"We hebben de afgelopen jaren gezien hoe onze inwoners vele initiatieven hebben ontplooid. In een behoorlijk aantal van deze initiatieven heeft de subsidieregeling 'Initiatiefrijk De Wolden' een ruime bijdrage geleverd. In 2018 komen we met voorstellen komen hoe 'Initiatiefrijk De Wolden' structureel kan worden gemaakt vanaf 2019", aldus het college. De nieuwe raad kan hier dan een besluit over nemen. Voor 2018 is vooralsnog incidenteel € 250.000,- in de begroting opgenomen.

 

Fietspaden

Komende jaren wordt er verder ingezet op de aanleg van de fietspaden in De Wolden. In 2018 wordt er een subsidie aanvraag gedaan bij de provincie voor de aanleg van de fietspaden De Leeuwte/Munnekenweg.

 

Cultuur

De Wolden stond in 2017 in het teken van de Cultuurexplosie. Inwoners en culturele organisaties hebben de cultuurexplosie goed opgepakt en tot een succes gemaakt.

Deze culturele impuls heeft vernieuwing en verbreding van het culturele aanbod opgeleverd. Het college wil initiatieven die door de culturele impuls in 2017 een succesvolle start hebben gehad de komende jaren financieel blijven steunen.

 

Zorg en Werkgelegenheid

De laatste jaren is sterk ingezet op versterking van de werkgelegenheid. De Wolden heeft zich aangesloten bij Regio Zwolle en Kennispoort Regio Zwolle. Ondernemers profiteren van dit nieuwe netwerk en laten zich adviseren en begeleiden bij innovatieve ontwikkelingen. Het werkgeversservicepunt maakt de match tussen werkzoekenden en bedrijven. Het draagvlak voor dit servicepunt neemt toe bij ondernemers.

 

In het sociaal domein zijn vele taken bij de gemeente neergelegd: met een bezuinigingsopdracht. Dit leek soms onmogelijk, maar dit is goed opgepakt. In De Wolden is met succes gewerkt aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen.

 

Een belangrijke uitdaging is het nog preventiever werken in de Jeugdzorg. Het lukt steeds beter om te voorkomen dat jongeren extra hulp nodig hebben.

 

In de begroting heeft het college aangegeven dat het makkelijker wordt om geld in te zetten daar waar het nodig is. "Nu is geld nog specifiek bestemd voor diverse verschillende uitkeringen. Als we in het ene potje geld overhouden, kunnen we dat niet zomaar voor een ander doel inzetten. Als dat makkelijker kan, kunnen we mensen sneller helpen."

 

Gemeenteraad

De raad behandelt de begroting op donderdag 9 november 2017. De raadsvergadering begint om 13.30 uur.

It’s up 2 you!

Gemaakt: Dinsdag, 03 oktober 2017 21:51

Er is een nieuw project voor de jeugd in Midden-Drenthe gestart; It's up2you. Met dit project worden jongeren uitgedaagd om met ideeën te komen om hun eigen omgeving te verbeteren. Up2you is een gezamenlijk project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en het team jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe.

 

Wat is Up2you?
Jongeren worden uitgedaagd om met een idee te komen waarmee ze hun eigen dorp leuker en leefbaarder kunnen maken. Iedere jongere vanaf 12 jaar kan zijn of haar idee insturen via social media. Bijvoorbeeld door middel van een film, vlog, animatie of presentatie. Ze doen zo mee aan de wedstrijd en maken kans op een geldbedrag. De beste ideeën krijgen budget en/of ondersteuning om het plan uit te voeren. Het mag gaan om een activiteit, voorziening, project etc.

 

Creatieve filmpjes
Vanuit de drie organisaties is een projectgroep samengesteld waar ook twee talentvolle jongeren (Adinda Knevel en Robbert Oosting), deel van uitmaken. Door de laagdrempelige opzet die aansluit bij de leefwereld van de jongeren hopen we veel leuke, bijzondere en creatieve filmpjes te ontvangen. Het project wordt eind 2017 afgesloten met een feestelijke bijeenkomst. Meer informatie over dit project is te vinden via deze link.

Informatiebijeenkomst N375 op 17 oktober

Gemaakt: Woensdag, 04 oktober 2017 20:10

DE WOLDEN - De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de N375. Hiervoor stellen de provincie en gemeente samen een uitvoeringsplan op.

Dit plan bevat verkeerskundige aanpassingen die nodig zijn om de N375 tussen Pesse en Meppel uiterlijk in 2020 te laten voldoen aan de richtlijnen 'Duurzaam Veilig'. Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsplan is de aanpak van de gelijkvloerse oversteken. In juni en juli zijn over deze aanpak inloopbijeenkomsten in Ruinen en Koekange georganiseerd.

 

Informeren over maatregelen aan N375

Wij nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op 17 oktober 2017.


Naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten voor de zomer 2017 en overleggen met de werkgroepen hebben de provincie en gemeente maatregelen uitgewerkt voor de gelijkvloerse oversteken. Wij willen u graag informeren over de effecten van deze maatregelen en zijn benieuwd naar uw mening hierover. U bent op 17 oktober van harte welkom tussen 19.00 en 21.30 uur in Dorpshuis 't Neie Punt, Jan Wierengaweg 109 in Ruinen.

 

Informatie en stand van zaken

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van de provincie Drenthe en de gemeente De Wolden aanwezig om u te informeren. Ook krijgt u informatie over het proces tot eind 2017, het moment waarop het uitvoeringsplan gereed moet zijn.

Motorrijder uit Barneveld omgekomen bij ongeval op de A28

Gemaakt: Vrijdag, 06 oktober 2017 16:21

HOOGEVEEN - Een 72-jarige motorrijder uit Barneveld is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig ongeval op de A28 bij Hoogeveen.

 

De motorrijder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur waarna een aanrijding volgde met een 55-jarige automobilist uit Drachten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie doet nader onderzoek en maakt een registratie van het ongeval.

 

In verband met het onderzoek door de VOA en de berging van het slachtoffer was de A28 afgesloten in noordelijke richting.

Grafruiming begraafplaats Zuidwolde in 2018

Gemaakt: Vrijdag, 06 oktober 2017 20:39

ZUIDWOLDE - In april 2013 heeft de gemeenteraad besloten om het vak met de oudste graven op de begraafplaats in Zuidwolde (vak K) vrij te maken voor nieuwe graven. Het gaat om ruim 400 graven waarin tussen 1932 en 1970 is begraven.

 

Het college is van plan dit besluit in 2018 uit te voeren. Ter voorbereiding hierop staan vanaf maart bij het betreffende deel van de begraafplaats in Zuidwolde bordjes waarop hiervan melding wordt gemaakt.

 

Grafbehoud

In 2017 worden de voorbereidingen getroffen. Zo wordt bekeken of er graven zijn met een historische betekenis of met grafbedekking van opvallende kwaliteit. Als dit het geval is, wordt onderzocht hoe deze behouden kunnen worden.

 

Begraven in Zuidwolde na 2020

De verwachting is dat, zonder deze maatregel, er nog tot 2020 voldoende ruimte is op de begraafplaats in Zuidwolde voor particuliere graven. Om ook daarna te kunnen blijven begraven op begraafplaats Zuidwolde is het nodig ruimte te maken.

De cultuurkaravaan dendert door!!

Gemaakt: Maandag, 09 oktober 2017 16:14

ZUIDWOLDE - In de eerste twee weken van oktober trekt de cultuurkaravaan 'Oer en Stoer' langs alle basisscholen in De Wolden. Tijdens een hele schooldag (per school) doen de leerlingen mee aan allerlei kunstzinnige workshops. Dit programma wordt verzorgd door Scala Centrum voor de Kunsten, Garage TDI speelt die dag twee voorstellingen op de school.

 

Vandaag was de cultuurkaravaan op CBS De Heidevlinder in Zuidwolde. Op de foto: dansworkshop groep 2b olv Saskia Kamphuis en graffitiworkshop groep 7 olv Erik Andreassen. Vooral leuk maar ook erg nuttig: creatief onderwijs bevordert de leerprestatie. De foto's zijn gemaakt door Cultuurcoach Mariese Schuurman.

Gemeentebegroting 2018, voor u ter inzage!

Gemaakt: Maandag, 09 oktober 2017 21:36

ZUIDWOLDE - Het college van B&W heeft de programmabegroting voor 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

 

In de begroting staan de plannen van de gemeente, in hoofdlijnen, voor het komende jaar. Wat die plannen mogen kosten en hoe dat gefinancierd gaat worden. Ook de lasten voor de inwoners van de gemeente, voor 2018, staan in de begroting vermeld. In de bijbehorende aanbiedingsbrief staan ook de ambities van de gemeente.

 

Ter inzage

U kunt de begroting en de daarbij behorende aanbiedingsbrief tot en met woensdag 25 oktober, inzien in het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten kunt u ook een kopie van de stukken krijgen aan de balie in het gemeentehuis. Ook is de aanbiedingsbrief en de programmabegroting 2018 hier na te lezen.

De begroting wordt donderdag 9 november behandeld door de gemeenteraad tijdens een openbare vergadering. U bent hierbij van harte welkom.

Gemeente plaatst bladkorven

Gemaakt: Donderdag, 12 oktober 2017 17:49

DE WOLDEN - In het najaar kunt u veel hinder van vallend blad ondervinden. Om de overlast te beperken plaatst gemeente De Wolden jaarlijks bladkorven op verschillende locaties binnen de bebouwde kom. Hiermee proberen we te voorkomen dat inwoners uitglijden of slippen en dat rioolkolken verstopt raken.

 

Bladkorven zijn grote bakken waarin inwoners zelf het bladafval uit hun straat kunnen verzamelen. Zo blijft de straat schoon en veilig. De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladafval van gemeentelijke bomen en worden eenmaal per week door de gemeente geleegd. De bladkorven worden in de week van 16 oktober 2017 geplaatst en medio december weer weggehaald.

 

Bekijk de locaties van de bladkorven.

Sahara zand en bosbranden kleuren lucht rood

Gemaakt: Dinsdag, 17 oktober 2017 17:27

NEDERLAND - De zon zou vandaag flink moeten schijnen, maar wie naar de hemel kijkt ziet zeker geen blauwe luchten. In het hele land is de lucht gevuld met fijne zanddeeltjes uit de Sahara. Daarbij zit ook rook afkomstig van de bosbranden in Spanje en Portugal. Hierdoor is de zon opvallend rood en hebben we een bruinige gloed aan de horizon.

 

Rook en zand in de lucht komt vaker voor, maar de combinatie van beiden in deze hoeveelheden is volgens MeteoGroup uniek te noemen. De stof en rook zijn zo dik, dat de zon moeite heeft om er doorheen te komen. Daardoor is er in de grijze lucht een sinaasappelkleurige zon te zien.

 

Heeft u vandaag een mooie foto gemaakt van de mysterieuze zon? Voeg uw foto toe via reacties!

Bijeenkomst beheerders buurt WhatsApp-groepen

Gemaakt: Dinsdag, 17 oktober 2017 18:32

ZUIDWOLDE - Gemeente De Wolden en de politie organiseren dinsdagavond 31 oktober 2017 voor alle beheerders van buurt WhatsApp-groepen in de De Wolden een informatieve bijeenkomst in het gemeentehuis in Zuidwolde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

 

Tijdens de avond is een deskundige van de politie aanwezig en wordt er op een interactieve manier gesproken over goed beheer van de WhatsApp-groep, taken van beheerders en de contacten met de politie.

 

Aanmelden

Beheerders die geïnteresseerd zijn in de bijeenkomst kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar veiligwonen@dewoldenhoogeveen.nl.

Inschrijving 3 bouwkavels in het bestemmingsplan ‘woningbouw de Meidoorn in Koekange’

Gemaakt: Woensdag, 18 oktober 2017 17:40

KOEKANGE - Op 18 oktober 2017 start gemeente De Wolden met de inschrijving voor 3 bouwkavels op de locatie de Meidoorn in Koekange. De gronden zullen worden uitgegeven voor de bouw van 2/1 kap woningen.

 

De gronden worden uitgegeven voor de bouw van 2/1 kap woningen.

 

Belangstelling?

Belangstellenden voor één van de bouwkavels (1, 7 of 8) voor de bouw van een tweekapper aan de Meidoorn kunnen een informatiebrochure opvragen of afhalen bij het gemeentehuis in Zuidwolde.

 

Loting

Om iedereen een gelijke kans te geven op een kavel wordt er bij meerdere gegadigden geloot. Bij meerdere inschrijvingen vindt loting plaats in het gemeentehuis in Zuidwolde. Voor gehuwden, samenwonenden, geregistreerde partners en personen die gezamenlijk een huishouding voeren, geldt dat zij slechts eenmaal (als één) kunnen deelnemen aan de loting.

 

Als u niet aanwezig bent tijdens de loting en dus niet in de gelegenheid bent om een bouwkavel aan te wijzen, wordt ervan uitgegaan dat u de bouwkavel heeft geweigerd. Eventueel kunt u zich door iemand laten vertegenwoordigen. Om dit mogelijk te maken moet u op de verloting een schriftelijk, gedateerd en ondertekend bewijs van de vertegenwoordiging aan de notaris geven.

 

Inschrijven

Alle inschrijvers mogen deelnemen aan de loting. Een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier moet tijdens kantooruren in een gesloten envelop voor 1 december 2017, 12.00 uur, ingeleverd worden aan de receptie bij Lexis Notarissen Meppelerweg 6 in Zuidwolde. U ontvangt van de notaris een bevestiging van de inschrijving. Inschrijfformulieren die later binnen komen worden niet in behandeling genomen.

Drentse gemeenten en Area gaan gezamenlijk meer werk maken van een (bijna) afvalvrije regio

Gemaakt: Donderdag, 19 oktober 2017 20:20

REGIO - De Drentse gemeenten en Area gaan gezamenlijk inzetten op het verder terugdringen van het huishoudelijk restafval in Drenthe. Door samenwerking willen de partijen in 2020 voldoen aan de landelijke afspraken in de omslag van afval naar grondstof. Tegelijkertijd willen de partijen nieuwe banen creëren rondom nieuwe inzamel- en recyclingactiviteiten in Drenthe, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor het bekrachtigen van de samenwerking ondertekenden de bestuurders van de Drentse gemeenten en Area donderdag 19 oktober het manifest Drenthe van afval naar grondstoffen; Samen op weg naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval in Drenthe.


Samen sterker
De Drentse samenwerking laat ruimte voor elke individuele gemeente om het eigen afvalbeleidsplan uit te voeren. Bert Bouwmeester, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg VDG Milieu Energie en Mobiliteit, zegt hierover: "Gezamenlijk zijn we sneller in staat om de omslag van afval naar grondstof in Drenthe te maken en daar bovendien meer voordelen uit te halen voor iedereen in de regio." Dat het manifest voortkomt uit een symposium van MarkeRein, het samenwerkingsplatform van de twaalf gemeenten en Area, vindt Bouwmeester tekenend. "Drenthe is klaar voor de volgende stap in de omslag naar een circulaire economie: het gezamenlijk onderzoeken en benutten van nieuwe kansen die onze regio kunnen versterken."

 

In de afgelopen periode zetten veel gemeenten al individueel in op het verbeteren van de afvalscheiding en het reduceren van het huishoudelijk restafval. Zo voerden sommige gemeenten een PMD-container in (voor de inzameling van Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons), werden pilotprojecten als 100-100-100 gestart en werden campagnes uitgerold om inwoners te stimuleren en ondersteunen in het scheiden van afval. In 2016 leidde dit in Drenthe tot gemiddeld 231 kg restafval per inwoner en een afvalscheiding van 58 procent. Door nu gezamenlijke ambities en doelstellingen te onderschrijven en hierin zoveel mogelijk regionale maatregelen te treffen, ook in VDG-verband, willen de gemeenten en Area deze prestaties aanzienlijk verbeteren: naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75 procent afvalscheiding in 2020. Deze doelen zijn conform de landelijke afspraken in het Publiek Kader Huishoudelijk Afval 2025 en het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk afval.

 

Regionale maatregelen
Het regionaal onderzoeken en benutten van nieuwe inzamelstructuren – zoals voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal – en het gezamenlijk ontwikkelen van eenduidige communicatie – op eenzelfde manier inwoners informeren en stimuleren – worden gezien als belangrijke stappen naar een (bijna) afvalvrij Drenthe. Uiteindelijk willen de gemeenten en Area toe naar slechts 30 kg restafval per inwoner per jaar. Daarnaast zullen de twaalf gemeenten en Area gezamenlijk een steviger positie hebben aan de onderhandelingstafel in verkenningen met regionale en landelijke producenten. Naar verwachting kunnen daardoor ook betere afspraken worden gemaakt over nieuwe werkgelegenheid en een hogere arbeidsparticipatie in de regio, voortvloeiend uit nieuwe inzamel- en recyclingactiviteiten.