Laatste alarmering:
Datum 07|02 Tijd 13:43:10 (inci-09) Vko (voertuig Gekanteld, Vrachtwagen) A28 Li,0 De Wijk 039031 038671 Prio Hoog Eenheid | Brandweer Drenthe (Voorlichter)
zondag 17 februari 2019

MAANDAG 22|01

Arend (101) en Aaltje (99) Noordhuis zijn vandaag 80 jaar getrouwd

Een eiken huwelijk in het Drentse plaatsje Ruinen

RUINEN - Arend (101) en Aaltje (99) Noordhuis zijn vandaag 80 jaar getrouwd: een eiken huwelijk!


Een hele bijzondere en unieke gelegenheid. Daarom werden zij door burgemeester Roger de Groot, commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en, namens Het Koninklijk Huis, door de kamerheer van de Koning - Mas Boom - persoonlijk gefeliciteerd.

 

Dit alles onder grote, landelijke en regionale mediabelangstelling!

 

De heer Arend Noordhuis is 101 jaar oud; mevrouw Aaltje Noordhuis-Nijstad is 99. Zij zijn beiden geboren in Ruinen. Ze hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen en tot dusver twee achterkleinkinderen.

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie